Om Sundshusen

Sundshusen bildades 1996 och har varit i gång sedan dess!

  • Vi projekterar och bygger nya villor
  • Vi renoverar kök och badrum
  • Om behov finns hjälper vi även till med inredning
  • Vi arbetar ihop med de bästa arkitekterna
  • Vi arbetar ihop med de bästa hantverkarna